Atatürk Köşesi Direkleri

Atatürk Köşesi Direkleri

Eğitim kurumlarında düzenlenen Atatürk köşeleri, itina ile gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde ortaya çıkarılmaktadır. Çeşitli resimlerin, figürlerin, yazıların yer aldığı bu köşelerin tamamlayıcı unsurları arasında Atatürk köşesi direkleri başlığı altında ürünlerde yer almaktadır.

Bu direkler genel olarak gövdelerinin üzerinde alem olarak ifade edilen, ay yıldız kısmının bulunduğu ve üzerlerine Türk bayrağının sarılı olduğu direk tipleridir.

Atatürk Köşesi Direkleri Özellikleri

Hazırlanan Atatürk köşelerinde kullanılan direkler, genel olarak sarı direkler ve krom direkler olarak bilinmektedir. Nadiren bazı yerlerde ahşap direk tiplerinin de kullanılması mümkündür.

İsminden anlaşılacağı üzere krom Atatürk köşesi direkleri paslanmaz çelikten imal edilmiş olan ve yüzeylerinde pürüz bulunmayan direk tipleridir. Sarı direk olarak isimlendirilen ürünler ise, pirinç alaşımlı malzemelerden imal edilen ve krom direk tipleri gibi üzerlerinde pürüz bulunmayan direk çeşitleridir.

Bu köşe direklerinin gövdesi tabanlarında bulunan dairesel taban malzemeleri ile zemine tutturulmaktadır. Seyyar veya sabit olarak kullanılma şansları bulunmaktadır. Sabit kullanılması düşünüldüğünde, taban kısımları vidalar aracılığı ile zeminlere monte edilmektedir.

Atatürk köşelerinin tamamlayıcı unsurları arasında yer alan bu ürünler, Türk bayrağı ile kullanıldığı takdirde, en üst noktalarında alem kısmını da içermektedir. Tanzim edilen eğitim kurumlarında genel olarak bu köşe direkleri iki adet olarak kullanılmaktadır.

Atatürk Köşe Direkleri Nasıl Kullanılır?

Okullar tarafından düzenlenen Atatürk köşeleri, özel alanlar olarak belirlenmektedir. Bu alanlar bilgilendirme ve görsellik amacı ile tanzim edilmiş olup, her hangi bir şekilde temas edilmesi talep edilmemektedir.

Bu neden ile bu alanlara temasın engellenmesi için bariyerler kullanılmaktadır. Bariyerlerin hemen arka kısmında yazılı ve görsel nesnelerin bulunduğu bir alan yaratılmakta ve bu alanların her iki kenarına Atatürk köşesi direkleri konulmaktadır.

Tarafından yayınlandı

X