Okul Tören Direkleri

Tören direkleri, isminden de anlaşılacağı üzere, okullarda genellik ile milli bayramlarda gerçekleştirilen etkinliklerde kullanılmakta olan direk tipleridir.

Yardımcı ve tamamlayıcı malzemeler ile birlikte kullanılan okul tören direkleri öğrenciler ya da görevlendirilen diğer personel tarafından kolay bir şekilde taşınılabilen yapıda ve hafiflikte bulunmaktadır.

Okul Tören Direkleri Özellikleri

Okullardaki törenlerde kullanılmak maksadı ile üretilen bu direk tipleri,

Read More