Türk Bayrağı Tarihçesi

Türklerin ilk kullandıkları bayrak hakkında kesin bir bilgi bulunamamaktadır. Ancak Orta Asya Türklerinin tuğ adı verilen bir tür bayrak kullandıkları bilinmektedir. Tuğ’lar siyahtan kırmızıya pek çok renkte kullanılmıştır. Tuğlar, mızrak ucuna takılmakta ve batrak, badruk ya da bayrak isimlerini almaktadırlar.

turk-bayragiyüzyıldan itibaren çeşitli bayraklar kullanılmıştır. Türk milletinin kullandıkları bayraklarda genellik-le İslam Dininin motifleri ile birlikte Türk motifleri ve simgeleri birlikte kullanılmıştır. Hilal, kuş, kırmızı renk, dokuz tuğ, yay ve ok gibi simgeler kullanılmıştır.

Selçuklular ve Osmanlılar da payitahtın rengi al olarak kabul edilirdi. Bu da al renge tamamen ulusal bir kimlik kazandırmıştır. Osmanlı’nın kullandığı ilk bayrak beyaz bir bayraktı. Donanma Osmanlı’yı ve aynı zamanda islamı simgeleştiren yeşil rengi kullanırdı. 1. Kosova Savaşı ardından ay yıldızlı al bayrak kullanılmaya başlandı. Sultan 2. Mahmut zamanında kalelerde ve hükümet binalarında bu Türk Bayrağı kullanılırdı.

Tek Bayrak

1793’te Osmanlı İmparatorluğu’nun tek bayrağı bugünkü Türk Bayrağı şekline çok yakın bir bayraktır. Bu bayrağın bugün kullandığımız bayraktan farkı boyutları ve yıldızın 8 köşeli olmasıdır.

1842’de 8 köşeli yıldız, 5 köşeli yıldız olarak değişmiştir. Bu tarihten itibaren de bayrak şekli son halini almış ve kesinleşmiştir. Bu dönemde bu bayrağın dışında bir de gemilerde kullanılan ortasında güneş ve köşelerinde şualar bulunan bir sancak bulunurdu. Bu sancakta yine bir hilal ve 8 köşeli yıldız yerini alırdı.

Cumhuriyet Dönemi

T.B.M.M tarafından 1922’de saltanatın kaldırılması ile beyaz ay yıldızlı al bayrak resmi bayrak olarak kabul edildi ve bunun dışındaki tüm sancak ve flamalar kaldırıldı. 25 Ekim 1925’te bir sancak talimatnamesi çıkarıldı.

29 Mayıs 1936 tarih ve 2994 sayılı kanunla, Türk Bayrağı şekli ve ölçüleri kesin bir şekilde kabul ve tarif olundu. 28 Temmuz 1937 tarih ve 2/7175 sayılı kararnameye ilişik 45 maddelik bir tüzük bayrak kullanılışı kurallar altına alındı.

Son olarak da 22 Eylül 1983 tarih ve 2893 sayılı kanunun meclis tarafından kabulü ile daha önceki 2994 sayılı yasa yürürlükten kaldırılmış ve Türk Bayrağı Kanunu 24 Eylül 1983 tarihli resmi gazetede yayımlanmıştır.

Tarafından yayınlandı

X