Türk Bayrağının Önemi

Türk Bayrağının Önemi

Bayraklar ülkelerin en mukaddes değerlerinden biridir. Bu kutsal emanet hem atalarımızın mirası oluşundan hem de torunlarımızın emaneti olduğundandır. Günümüzde Türk Bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bağımsızlığının sembolüdür. Ama hepsi bu kadar değildir.

 

Bayrağımızdaki hilal ay İslamiyetin sembolüdür, yıldız ise Türk milletinin. Rengini bu topraklar uğruna şehit olan askerlerin kanlarından alır.

 

Bir düşünce şekline göre; ay – yıldız Orta Asya’dan buralara kadar gelen Türklüğün sembolüdür, zemin rengi ise vatan simgesidir.

 

Belki Osmanlı İmparatorluğu Bayrağının değiştirilmiş halidir. Belki de hilal yeniden doğmayı, yıldız ise Türklüğü temsil eder.

 

Bazılarına göre hilal ay Allah’ı, yıldız ise peygamberimizi temsil eder. Kimileri yıldızın demokrasi, eşitlik ve özgürlük, hilalin ise islam olduğunu söyler.

 

Ne olursa olsun, çıkış noktası her ne ise fark etmez. Bayrak bir ülkenin namusudur, onurudur. Varlığının, dirliğinin ve bekaasının göstergesidir. Türk Bayrağı, Türklük ile ilgili her şeyin simgesidir. İnanç, kimlik, özgürlük, eşitlik, demokrasi, Allah, peygamber, şehitlerin kanı, vatan…. Önce şudur diyebilmek mümkün değildir, çünkü o aynı anda bütün bunların hepsidir.

 

Bayrak Kanunları

 

1936’da kabul edilen Bayrak Kanunu, 22.9.1983’te kabul edilen yeni Bayrak Kanunu ile son halini almış ve bu kanun ile bayrak kullanımı, hazırlanması ve diğer işlemlerin yeni kuralları belirlenmiştir. 1983 Bayrak Kanunu’na göre amaç, Türk Bayrağı şekli, yapımı ve korunması ile ilgili esas usulleri belirlemektir.

 

Bayrağın şekli ve yapımı ikinci maddede şu şekilde tanımlanmıştır; Türk Bayrağı, belirlenen ölçülerde olmak kaydıyla beyaz ay – yıldızlı al bayraktır. Bayrak standartları, hangi kumaş ve maddelerden yapılacağı tüzükte gösterilir.

 

Kanunda ayrıca bayrağın çekilmesi ve indirilmesi, bayrağın yarıya indirilmesi, selamlanması, örtüleceği yerler ile ilgili esas ve usuller açıklandıktan sonra yasak ve cezalar da tanımlanmıştır. Bakanlar Kurulu’nca yürütülen ve 1936 Anayasası’nın Bayrak Kanunu maddelerini yürürlükten kaldıran yasa gereği bazı yasaklar şöyle sıralanabilir: Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun bayrak kürsülere, masalara örtü olarak serilemez. Oturulan ya da ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere bayrak şekli yapılamaz. Elbise ya da üniforma şeklinde giyilemez. Kamu kurumları dışında kurum ve kuruluşların amblem, flama, sembol şeklinde esas ya da fon teşkil edecek şekilde kullanılmaz.

 

Tarafından yayınlandı

X